THUÊ XE ĐÀ NẴNG GIÁ RẺ

Thuê xe du lịch – Xe tự lái Đà Nẵng: 0935 214 222

MEC-PRINTER 311

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG MECEDES-PRINTER 311 LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2014 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

TOYOTA HIACE 16

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG TOYOTA HIACE LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2013 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

TOYOTA HIACE 16C

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG TOYOYA HIACE LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2013 GIÁ: 1.200.000 VNĐ/NGÀY

FORD TRANSIT

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG FORD TRANSIT LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2016 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

FORD TRANSIT 16C

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG FORD TRANSIT LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2016 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

SAMCO ISUZU 29C

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG SAMCO LOẠI SỐ:  SÀN 29 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2016 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

HYUNDAI COUNTY 29C

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG HYUNDAI COUNTY LOẠI SỐ:  SÀN 29 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2016 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

SAMCO 35C

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG SAMCO LOẠI SỐ:  SÀN 35 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2016 GIÁ: 2.000.000 VNĐ/NGÀY

Hyundai Thaco 35c

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE TỰ LÁI ĐÀ NẴNG HYUNDAI THACO LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 35 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2014 GIÁ: 2.000.000 VNĐ/NGÀY

Hyundai Thaco 45c

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG

THUÊ XE TỰ LÁI ĐÀ NẴNG HYUNDAI THACO LOẠI SỐ: TỰ ĐỘNG, SỐ SÀN MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2016 GIÁ: 1.000.000 VNĐ/NGÀY

Hundai Univer 45c

thuê xe du lịch đà nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG HYUNDAI UNIVER LOẠI SỐ: SỐ SÀN 45 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2014 GIÁ: 2.000.000 VNĐ/NGÀY