THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG

Thuê xe du lịch – Xe tự lái Đà Nẵng: 0935 214 222

MEC-PRINTER 311

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG MECEDES-PRINTER 311 LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2014 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

TOYOTA HIACE 16

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG TOYOTA HIACE LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2013 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

TOYOTA HIACE 16C

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG TOYOYA HIACE LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2013 GIÁ: 1.200.000 VNĐ/NGÀY

FORD TRANSIT

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG FORD TRANSIT LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2016 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY

FORD TRANSIT 16C

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ

THUÊ XE DU LỊCH ĐÀ NẴNG FORD TRANSIT LOẠI SỐ:  SỐ SÀN 16 CHỖ MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC NĂM SẢN XUẤT: 2016 GIÁ: 1.500.000 VNĐ/NGÀY