HYUNDAI ELANTRA

900,000

THUÊ XE TỰ LÁI ĐÀ NẴNG HYUNDAI ELANTRA
LOẠI SỐ: TỰ ĐỘNG, SỐ SÀN
MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC
NĂM SẢN XUẤT: 2016
GIÁ: 1.000.000 VNĐ/NGÀY

Mô tả

THUÊ XE TỰ LÁI ĐÀ NẴNG HYUNDAI ELANTRA
LOẠI SỐ: TỰ ĐỘNG, SỐ SÀN
MÀU: TRẮNG, ĐEN, BẠC
NĂM SẢN XUẤT: 2016
GIÁ: 1.000.000 VNĐ/NGÀY

thuê xe Đà Nẵng giá rẻ