TOYOTA FORTUNER

1,100,000

Mô tả

THUÊ XE TỰ LÁI ĐÀ NẴNG – TOYOTA FORTUNER
LOẠI SỐ: SỐ TỰ ĐỘNG, SỐ SÀN
MÀU: TRẮNG, ĐEN
NĂM SẢN XUẤT: 2016
GIÁ: 1.300.000 VNĐ/NGÀY